Rychlé vyhledávání
Luxury RK - prodej luxusních nemovitostí Tišnov, Brno a okolí na Firmy.cz
Hledáme nemovitosti
Realitní a projekční kancelář
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: luxuryrk.cz » Doba pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti se zvýšila z 5 na 10 let

Doba pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti se zvýšila z 5 na 10 let

19.1.2021

1. ledna 2021 nabyla účinnost novela Zákona o dani z příjmu, která prodlužuje “časový test” pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti z původních 5 let na 10 let.

Zvýšení „časového testu“ na 10 let se vztahuje pouze na nemovitosti, které vlastník nabyl po 1. 1. 2021.

Pro všechny, kteří se rozhodnou prodat nemovitost, a budou se chtít úhradě daně vyhnout, bude rozhodující, zdali došlo k provedení vkladu před nebo po 31. 12. 2020. U nemovitosti u které došlo ke vkladu po 31. 12. 2020, bude při dalším prodeji nově platit časový test 10 let pro osvobození výnosu od daně z příjmů. Na vklady provedené do 31. 12. 2020 ve vztahuje původní lhůta 5 let.

Pokud jste si například pořídili nemovitost do konce roku 2020 a prodáte ji po pěti letech od nabytí, nebude se na vás úhrada daně ze zisku (rozdíl mezi kupní a prodejní cenou) vztahovat. Pokud ovšem došlo k nabytí nemovitosti po 1. 1. 2021 budete muset s prodejem počkat 10 let nebo se s mířit s tím, že budete z rozdílu kupních cen hradil daň ze zisku.
Novela nabízí možnost dani se vyhnout i při prodeji před uplynutím 10-ti leté lhůty, pokud bude výnos použit na obstarání bytové potřeby. Jako příklad můžeme uvést prodej chaty nebo nebytové jednotky, pokud si za získané prostředky koupí prodávající byt ke svému bydlení. Stejně tak tomu bylo také u vkladů provedených do konce roku 2020.

Nemovitostí určených k bydlení se změna netýká, stále platí lhůta 2 roky

U nemovitostí, ve kterých má vlastník alespoň 2 roky trvalý pobyt či jinak prokázané bydliště, zůstal nadále příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů. Při dřívějším prodeji bude od daně osvobozen, pokud kupní cenu použije na bytovou potřebu.

Co se považuje za bytovou potřebu vypočítává § 4b zákona o daních z příjmů celkem široce. Je to například výstavba či úplatné nabytí rodinného domu, bytového domu či bytové jednotky, stejně tak jako jejich údržba či uvedených nemovitostí ve vlastnictví. Bytovou potřebou je také úplatné nabytí pozemku, za podmínky, že na pozemku bude zahájena výstavba rodinného domu, bytového domu či bytové jednotky do 4 let od nabytí pozemku.

Osvobození od daně z příjmu u Družstevního bytu (DB):

Od daně z příjmu při prodeji DB jste jako fyzická osoba osvobozeni, pokud splňujete podmínku zákona o dani z příjmu §4 odst. 1, písm.s

s) příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace , nebo o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Lucie Valdhansová, jednatelka RK

70774489_2701036989909000_4094701986123874304_o