Rychlé vyhledávání
Luxury RK - prodej luxusních nemovitostí Tišnov, Brno a okolí na Firmy.cz
Hledáme nemovitosti
Realitní a projekční kancelář
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: luxuryrk.cz » Informace a služby » PENB

PENB

Zajistíme Vám vypracování povinného průkazu energetické náročnosti budovy PENB.
 

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1. 7. 2015 každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro jeho předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, kde je povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy nebo v ověřené kopii.

Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let. Je povinnost přiložit jej k dokumentaci při:

 • výstavbě nových budov,
 • při prodeji bytu či objektu,
 • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
 • při pronájmu domu či budovy
 • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016                  

  Pokuty při nesplnění povinnosti

  Pro vlastníky bytových jednotek

  V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

  Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů

  V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Právnická osoba - podnikatel se vystavuje sankci až 200 000,- Kč.

  Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i velká pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy a může se pokusit odstoupit od smlouvy.

  Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 5 let  zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

  Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku soudních sporu

 • Od 1. ledna 2016 vzniká majiteli nemovitosti povinnost doložit PENB mimo jiné i v případě pronájmu ucelené části budovy - tj. například bytu, kaneláře apod.

 • Dotazy a odpovědi:

Majitel prodává byt v bytovém domě po 1. 7. 2015. Stačí mu faktury za energie?

Prodej bytové jednotky se od 1.7. 2015 řídí naprosto novými pravidly. Majitel bytu musí žádat PENB písmeně a prokazatelně u SVJ nebo majitele bytového domu.

Dělá se PENB pouze k prodeji budovy?

PENB se realizuje v největším procentu zastoupení k prodeji nemovitostí. Posléze se zpracovává pro pronájmy budov, pronájmy komerčních prostor, které se nacházejí v komplexech, které jsou určeny jako celek k pronájmům. Vedle toho se PENB realizuje ke všem stavebním povolením, ohláškám staveb, před dokončením stavby či rekonstrukce, při instalaci nového zdroje (tepelné čerpadlo, solární systémy), při podkladech pro získání dotace Nová zelená úsporám

Prodává se rodinný dům, který se užívá jako dům k rekreaci. Musí být PENB?

Zde je rozhodné, jak je dům zapsán na katastru nemovitostí v účelu užívání nemovitosti. Pokud je zde zapsán jako objekt k bydlení, je třeba pro prodej PENB nechat vypracovat. V případě účelu užívání, kde je zapsáno, že je to pro ostatní účely, je třeba sledovat, zda má objekt číslo popisné. Zde platí stejné pravidlo, tedy nechat zpracovat PENB.

Majitel pronajímá kanceláře v administrativním komplexu, musí mít PENB?

Pokud klient využívá celý objekt k podnikatelské činnosti a je tedy určen jako celek k pronájmu a to i po částech, musí mít PENB ke každé nově uzavírané smlouvě již nyní, respektive již od 1. ledna 2013. V případě, že pronajímatel vlastní či užívá ve stejném objektu část pro své bydlení či podnikání, týká se jej tato povinnost až od 1. ledna 2016.

Majitel má rozestavěný dům bez čísla popisného. Musí se dělat PENB?

Při prodeji rozestavěné stavby je třeba zpracovat PENB podle původního účelu či záměru výstavby objektu, tedy podle původní projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby. Před dokončením stavby bude buď PENB aktualizován o změny, které nastanou dostavěním stavby v rámci změn, nebo bude použit ke kolaudaci objektu.

Pokud se lidé domluví, že PENB nechtějí, je to možné aby se PENB nedělal?

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií absolutně nepřipouští, že by se mezi sebou klienti na nezpracování PENB mohli jakkoliv domluvit. Pokud nedojde ke zpracování PENB, pak jde o porušení zákona ze strany prodávajícího vlastníka nemovitosti. Pokutu za nedodržení povinnosti může vlastník dostat od kontrolního orgánu i zpětně po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Jediné písemné ujednání je možné u objektů vystavěných a uvedených do provozu před rokem 1947, pokud objekt neprošel významnou změnou (25% změn na obálce budovy).

Majitel pronajímá byt, musí mít PENB?

Pro pronájem bytové jednotky bude třeba PENB od 1. ledna 2016 ke každé nově uzavírané nájemní smlouvě, která bude uzavírána po tomto termínu.

Kdy správně musí být PENB vyhotovený?

Podle zákona 406/2000 musí být PENB zpracovaný nejpozději v rámci nabídky nemovitosti ve veřejných nabídkách, tedy k inzerci nemovitosti na internetu, v tisku a dalších způsobech veřejné nabídky. Tato povinnost je platná již od 1. ledna 2013. Od 1. 7. 2015 se výrazným způsobem zvyšuje kontrola všech nabízených nemovitostí jak pro vlastníky nemovitostí, kteří si prodávají nemovitosti sami, tak i pro realitní zprostředkovatele.

Kdo je odpovědný za to, že není PENB při prodeji či pronájmu nemovitosti?

Celá odpovědnost doposud leží na straně majitele nemovitosti nebo na insolvenčním správci.

Kdy se PENB nemusí realizovat? Pro co jsou výjimky?

Jedná o výjimky ze zákona. Tedy není třeba zpracovávat PENB pro objekty zapsané na katastru nemovitostí pro rekreační účely, památky, objekty náboženských účelů užití, objekty menší jak 50m2 energeticky vztažné plochy. Dále pak při převodu členských práv, dědictví, darování a exekuci. Dále pak u objektů, které nefungují jako energetické hospodářství. Některé objekty mohou být osvobozeny od PENB prohlášením památkového úřadu.

Co je třeba k vypracování PENB za podklady?

K vlastnímu zpracování musíme disponovat všemi rozměry obálky budovy včetně síly konstrukcí, skladby materiálů, velikostí oken, jejich teplenými prostupy, technologie na vytápění, atd. U rodinných domů je mnohdy rychlejší a přesnější zaměřit celou nemovitost i přesto že majitel disponuje částečnou dokumentací. U novostaveb je možné využít plnohodnotnou projektovou dokumentaci, ovšem i tak musí dojít k návštěvě technika na příslušné nemovitosti ke kontrole, zda je objekt ve skutečnosti také tak postavený jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Rádi Vám zajistíme povinný PENB.

Objednávejte na tel. 604 986 677, nebo [email protected]

 

Realitní kanceláře budou od 1. 7. 2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerátech

Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. od 1. 7. 2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí.
Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 200 000 Kč.
V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu.